Äldre personer som drabbas av en höftfraktur upplever stort lidande och en väsentligt försämrad livskvalitet. Den som nyss brutit höften löper dessutom stor risk att bryta sig på nytt. Det vill Maria Hälleberg Nyman ändra på genom det nya forskningsprojektet En fraktur är nog! som har fått stöd från Nyckelfonden.

Målet med Marias projekt är att minska antalet fallskador och benskörhetsfrakturer, genom att förbättra och individanpassa vårdprocessen. Så här ska det gå till:

I första steget görs en bedömning av hur skör patienten är. Alltså de fysiska förutsättningar patienten har som kan ha betydelse för risken att bryta sig på nytt. Utifrån den enskilda personens skörhetsgrad optimeras vården redan innan operation och benskörhetsbehandling sätts in i ett tidigare skede än i dag. Även omvårdnad och rehabilitering anpassas helt utifrån individen, vilket innebär att hela vårdprocessen skräddarsys utifrån varje enskild patient på ett helt annat sätt än vad som görs i dag. Målet är att förbättra kvaliteten på vården och minska patienternas lidande. Som en bonus kommer sannolikt en hel del skattepengar sparas, tack vare att färre äldre bryter sig på nytt.

– Att operera en höftfraktur kostar ungefär 140 000 kr, vilket innebär att varje fraktur som kan förebyggas inte bara innebär minskat lidande utan också en avsevärd kostnadsbesparing för hälso- och sjukvården, säger Maria Hälleberg Nyman.

I Sverige sker ungefär 16 000 höftfrakturer per år. Om varje kostar ungefär 140 000 kr att operera blir det 2,24 miljarder kronor.

Studien kommer att genomföras på ortopedavdelningarna i Karlskoga och Örebro.

Källa: Örebro universitet.

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.