Vi trillar som bowlingkäglor i vinterhalkan och nu kommer uppmaningar från sjukvårdsansvariga, ortopeder och kirurgavdelningar om att vi ska hålla oss hemma och inte gå ut och riskera bryta ben. De vill inte prioritera sina resurser på att gipsa oss. Uppmaningen vänder sig särskilt till gruppen 70+ som i de flesta fall redan är isolerade sedan snart ett år tillbaka. Men vi skulle inte bryta så många ben om vi inte vore så bensköra i detta land.

Vår fråga tillbaka till sjukvården är: många frakturer orsakas av osteoporos. Varför har ni valt att bara ge 15 av 100 personer med sjukdomen förebyggande och billig behandling som kan halvera risken för nya frakturer?

I TV4:s Nyhetsmorgon diskuterades just detta (hör inslaget här) med ”Doktor Mikael”. Han konstaterade att många äldre har ett skörare skelett till följd av bland annat brist på D-vitamin och kalcium. Ett skört skelett bryts lättare, det kan räcka med ett litet fall eller rörelse för att knäcka skelettet.

Doktor Mikaels råd är: bra kost, fysisk aktivitet, inte röka och för de äldre ta bort snubbelrisker hemma så som mattor, trösklar, sladdar. Men innan man börjar lägga till D-vitamin och kalcium bör man ta ett blodprov för att säkerställa att man har en brist av det.
Allt detta stämmer.

Men varför inte berätta att det finns effektiv och billig behandling som kan halvera risken för nya frakturer? Att du måste fortsätta ta dina mediciner för att inte riskera få en ny fraktur?

Vem som blir utredd och får rätt behandling vid osteoporos är idag dessvärre som ett lotteri och avhängt av slumpen.

Socialstyrelsen har i omgångar kritiserat den eftersatta sjukvården för osteoporos, senast i de riktlinjer som nu rullas ut 2021. Som ett grundkrav ligger att så kallade frakturkedjor måste införas så att alla får tillgångar till dessa, oavsett var man bor. Att detta är effektivt är vetenskapligt bevisat sedan många år. Men infört i väldigt få regioner. Frakturkedjor innebär att en person från 45–50-års ålder och uppåt som kommer in med en fraktur, det vill säga att man brutit sig, ska skickas på utredning om eventuell osteoporos. Är så fallet ska behandling sättas in för att minska risken för ytterligare frakturer.

100 000 frakturer, var femte minut, bryter sig en person på grund av oupptäckt osteoporos. Dessa behandlas av sjukvården varje år till en kostnad av hisnande närmare 20 miljarder kronor. För vissa patienter kan det vara den direkta dödsorsaken, det gäller vid höftfrakturer där dödligheten är hög Socialstyrelsen klassificerar osteoporos som ett tillstånd med stor till mycket stor svårighetsgrad.

Men sjukvården idag bygger till stor del på enskilda läkare som har ett intresse av osteoporos, kallas ibland eldsjälar. Det blir en ojämlik vård när du som patient måste ha tur att träffa en läkare som tar sig tid att kontrollera dina riskfaktorer, erbjuder mätning av bentätheten, medicinering och ger dig rätt information. Det finns bra och effektiva mediciner när väl diagnosen är satt.

Det är inte hållbart att enskilda läkare ska driva vården kring en av de största sjukdomarna i Sverige.

Lägg inte hela ansvaret på dem som är drabbade – hjälp oss istället innan vi får tre, fyra, fem frakturer och förklara för oss vad det innebär att leva med denna kroniska sjukdom. Och vi lovar att vara försiktiga när vi är ute i vinterhalkan så att vi inte belastar vården just nu.

mai bergström

Mai Bergström

Anita Sandström

Mai Bergström, ordförande Osteoporosförbundet
Anita Sandström, vice ordförande Osteoporosförbundet

Denna debattartikel publicerades i 33 tidningar i Sverige i januari/februari 2021. 

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.