År 2014 befann sig Region Gävleborg i botten när det gällde andelen med förstagångsfrakturer som fick förebyggande läkemedelsbehandling. Det blev startskottet för ett nytt arbetssätt som gjort att Region Gävleborg nu ligger i framkant nationellt vad gäller osteoporosvård, enligt Socialstyrelsen.

Jennie Forsblom

– Det är alltid roligt när vår verksamhet utvecklar nya arbetssätt som ger bättre vård för patienten. Från att ha legat i botten ligger vi nu i topp nationellt vad gäller osteoporosvården vilket är en fantastisk utveckling, säger Jennie Forsblom (KD), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, i ett uttalande på regionens hemsida.

Socialstyrelsen har utformat ett standardiserat vårdförlopp som en åtgärd för att tackla sjukdomen, en så kallad frakturkedja. De flesta regioner har infört frakturkoordinatorer enligt socialstyrelsens rekommendationer och Region Gävleborg är en av dem.

En central del i frakturkedjan är en så kallad frakturkoordinator som samordnar vården för patienten under hela vårdkedjan. Dennes uppgift är att granska journaler och identifiera patienter med frakturer som behöver genomgå bentäthetsmätning. När osteoporos diagnostiseras ansvarar frakturkoordinatorn för att säkerställa att patienten får lämplig behandling genom remiss till osteoporossköterska i primärvården, läkemedel, fallförebyggande åtgärder och uppföljning.

I Region Gävleborg finns idag tre osteoporoskoordinatorer och sju osteoporossjuksköterskor.

– Att arbeta med frakturkedja är inget vi kommit på själva. Det är ett internationellt känt och bra arbetssätt som vi lyckats implementera på ett sätt som passar Region Gävleborg. En av framgångsfaktorerna är våra osteoporossköterskor som står för stor kompetens och ger följsamhet till behandling för patienterna, säger osteoporoskoordinator Malin Westling Sundin.

Målet med utredning och behandling av osteoporos är att stärka benmassan, och därigenom minska antalet frakturer.

– Det vi vet är att vi har ökat andelen med lågenergifraktur som snabbt får osteoporosbehandling efter fraktur, vilket är målet med frakturkedjan på kort sikt. Det långsiktiga målet är ju självklart att få ner antalet nya frakturer, det vill säga att den som drabbats av en förstagångsfraktur inte bryter sig igen, säger Malin Westling Sundin.

Källa: Region Gävleborg.

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.