Osteoporosföreningen i Örebros län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2021

Ordförande: Britt Magnusson
britt.k.magnusson@gmail.se
Tel: 076-325 14 88

Sekreterare: Ann-Charlotte Jansson
anncharlottejansson50@gmail.com
Tel: 070-285 15 93

Kassör: Monica Staaf
monica.staaf@telia.com
Tel: 070-220 31 21

Ledamot: Ingrid Eriksson

Ledamot: Gunbritt Turesson

Ledamot: Siv Wiking

Osteoporosföreningen i Örebro län bildades 2015.

Vi har under åren bl a arrangerat föreläsningar, medlemsträffar, mött politiker i Region Örebro län samt haft en rad informationer för att sprida kännedom om vår förening och därmed få fler medlemmar.

2020 blev ett annorlunda år för oss alla på grund av pandemin. Föreningen höll sitt årsmöte i februari tillsammans med medlemsmöte och föreläsning om ”Smärta”, för övrigt hänvisar vi till 2020 år verksamhetsberättelse som bifogas.

Under våren kom Socialstyrelsens nya riktlinjer för vår patientgrupp, vilket innebär att vi förväntar oss få tydligare insatser från vårdens sida med hjälp av standardiserad vårdkedja. Vi ingår nu med två representanter ur styrelsen i regionens arbetsgrupp för att bidra med erfarenheter och synpunkter och bli delaktiga i denna process. Arbetsgruppen år aktiv men med fördröjning på grund av restriktioner som måste följas. Inte heller övriga föreningsaktiviteter har kunnat genomföras och kontakten med medlemmar har ersatts av medlemsbrev med bl a nyheter som berör våra medlemmar.

2021 höll vi årsmöte, detta år digitalt. Föreningens planerade aktiviteter för året finns att läsa i bifogad verksamhetsplan. Vi är optimister – kanske något kan hända!

Arbetsgruppen fortsätter med att kartlägga nuvarande vårdkedja/frakturkedja för att se hur den kan behöva ändras för att stämma överens med riktlinjer för standardiserat vårdförlopp, som nyss antagits. Detta arbete ska slutföras under våren. Vi ser fram emot ”sjösättningen”!

Vi väntar nu på att få träffas för att bl a fira föreningens 5-åriga tillvaro!

Britt Magnusson, ordförande i Osteoporosföreningen i Örebro län

Reportage från
Internationella Osteoporosdagen den 20 oktober 2015
Kära sköra ben  – Osteoporosvården i Sverige och Patientföreningens 20-årsjubileum
om benskörhet/osteoporos utifrån ett Örebroperspektiv.
Följ denna länk

Läs även reportaget från NA den 20 oktober.
Följ denna länk

Adress

Osteoporosförbundet
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm
www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: pia@osteoporos.org

Info