Osteoporosföreningen i Örebro län

Välkommen till din osteoporosförening för bensköra.​
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av oss!​

Läs mer om medlemskap

Styrelsen 2022

Ordförande: Britt Magnusson
britt.k.magnusson@gmail.se
Tel: 076-325 14 88

Sekreterare: Ingrid Eriksson
ingrid.eriksson.019@telia.com
Tel: 073 – 718 85 02

Kassör: Monica Staaf
Tel: 070-220 31 21

Ledamot: Ann-Charlotte Jansson

Ledamot: Gunbritt Turesson

Ledamot: Siv Wiking

Osteoporosföreningen i Örebro län bildades 2015

Vi har för närvarande 53 medlemmar i vår förening, och har under åren bl a arrangerat föreläsningar, medlemsträffar, mött politiker i Region Örebro län samt haft en rad informationer för att sprida kännedom om vår förening och därmed få fler medlemmar.

Årsmöte 2022 hölls digitalt 25 mars där bl a verksamhetsplanen för 2022 (pdf) presenterades. Kontakt med medlemmar fick under två år lov att ske via månadsbrev från styrelsen. Våren -22 kunde vi med ökad tillit efter pandemin tro på nya möten och aktiviteter.

3 maj startade testomgång för osteoporosskola, som regionen äntligen avsatt medel till. Den föll väl ut och planering pågår i projektgruppen för förankring och spridning under hösten.


17 maj kunde vi bjuda in våra medlemmar till försenat🎈 🎈 🎈 5-årskalas 🎈 🎈 🎈 (inställt två ggr tidigare) med fest och musik/teaterföreställning under temat ”Konsten att släppa taget”.


31 maj bjöd vi in till föreläsning ”Osteoporos och bentäthetsmätning” med personal från medicinkliniken som föreläsare.

18 augusti bjöd vi in nya medlemmar som tillkommit under sommaren. Bra möte med ömsesidigt utbyte av erfarenheter, information om vår förening och önskemål och planer inför hösten.


Föreläsning på Vuxenskolan

Den 6 september hade vi föreläsning ”Osteoporos och osteoporosskola” – ett samarrangemang med andra patientgrupper via Studieförbundet Vuxenskolan.

Intresset var stort och vi fick många frågor. Här finns också en kort film från föreläsningen.


5 oktober medverkar vi i Karlskoga kommuns äldre- och anhörigdag med information och utställning.

20 oktober har vår länstidning, Nerikes Allehanda, lovat att ta in en artikel om osteoporos, skriven tillsammans med förbundet och vår förening, där vi lyfter fram vår patientgrupp, info om vad som görs både nationellt och regionalt – och vad som inte görs kanske?

Nu är det också klart med en föreläsning den 20 oktober. En dietist kommer och pratar om kost och hälsa med både frukt- och frågestund. Annons kommer i NA och medlemmar får särskild inbjudan i septemberbrev.

I november blir det ett medlemsmöte med jultallrik och summering av var vi står när det gäller vården i regionen beträffande kommande osteoporosskolor och ev frakturkoordinatorer.

Postadress

Osteoporosförbundet
Box 2344
103 18 Stockholm

Besöksadress
Bellmansgatan 30, 1 tr.
118 47 Stockholm

www.osteoporos.org

Kontakt

Telefon: 08-121 463 93
Telefontid: 10-15 vardagar
E-post: info@osteoporos.org

Info