Det är högaktuellt nu vid vinterhalka att se till att äldre inte råkar ut för fallolyckor. Men förutom att sanda, använda broddar och gå som en pingvin finns det en hel del annat att göra för att minska detta allvarliga hot mot äldres hälsa.

Det skriver Marina Arkkukangas, forskning- och utvecklingschef i Region Sörmland i en debattartikel i Dagens Medicin.

Fallolyckor innebär både lidande och stora kostnader. Cirka 2 000 äldre personer avlider varje år till följd av fallolyckor, enligt en rapport från Socialstyrelsen.

Flera andra länder föregår med gott exempel när det gäller riktlinjer för fall. Vårt grannland Norge har nyligen lanserat sin nästan färdiga riktlinje. I England finns det sedan en lång tid tillbaka en myndighet som har fallprevention, och riktlinjer för detta, som en naturlig del i sitt arbete med folkhälsan. Utöver dessa exempel publicerades även globala riktlinjer för fallprevention 2022.

Frågan är när Sverige kommer att komma dit. Kanske aldrig, eftersom vi fortsätter att låta detta arbete vara upp till varje region och kommun att arbeta med, enligt Marina Arkkukangas.

Marina Arkkukangas menar att dte behövs en svensk kraftsamling för att förebygga detta stora hot mot äldre personers hälsa borde därför vara en prioritering, med tanke på den trend och demografiska utveckling som vi står inför. Hennes uppmaning till beslutsfattare är följande:

• Ge Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för fallprevention.

• Skapa förutsättningar och riktade långsiktiga satsningar för civilsamhället när det gäller att arbeta med fallprevention, i samverkan med regionerna och kommunerna.

• Prioritera forskning och riktade långsiktiga satsningar för regioner och kommuner, med fokus på implementering av fallförebyggande arbete.

Källa: Dagens Medicin.

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.