Dagarna runt den 20 oktober – internationella osteoporosdagen – bubblade det av aktiviteter i våra föreningar ute i landet. Det var allt från föreläsningar till sjukhusbesök och träningspass.

Den internationella osteoporosdagen uppmärksammas i hela världen för att öka kunskap och kännedom om benskörhet.

Våra osteoporosföreningar hade alla ett digert program dagarna runt den 20 oktober. På vår hemsida finner du deras kompletta redogörelser.

KRONOBERG
Vi uppmärksammade osteoporosdagen med öppet hus på Växjö lasarett i samarbete med Region Kronoberg. Det fanns möjlighet att läsa information, men också att rådfråga personal, diskutera och göra riskbedömning med FRAX. Läkare, osteoporossjuksköterska och apotekare fanns tillgängliga på Osteoporosmottagningen. Kortare föreläsningar genomfördes kontinuerligt av ST-läkare och blivande geriatriker Liban J Mohamed, vilket uppskattades stort. Lokala politiker var inbjudna och några kom tacksamt nog förbi och lyssnade på föreläsning och ställde frågor. Viktiga budskap kunde framföras, bland annat kring bristen på bentäthetsmätare och den enorma kostnad som osteoporosfrakturer leder till. I lasarettets gymnastiksal fanns möjlighet till aktivitet tillsammans med fysioterapeuterna och arbetsterapeut, bland annat balansträning och styrkeövningar. På biblioteket arbetade osteoporosföreningens styrelsemedlemmar aktivt med att ge information till intresserade.

Läs hela referatet från Kronoberg.

NORRBOTTEN – bilden ovan
Många medlemmar och intresserade hade hörsammat inbjudan från osteoporosföreningen till Vetenskapens hus i Luleå.

Programmet inleddes med att ordföranden Siv Ögren hälsade välkommen tillsammans med styrelsen. Därefter föreläste Aase Wistén, specialist i geriatrik under rubriken “Osteoporos – den tysta epidemin”. Aase gav oss en fördjupad förståelse av osteoporos.

Eftermiddagen fortsatte med psykoterapeut Lotta Lindgren med föredrag under rubriken “Kris, skuld och skam”. Lotta berättade bland annat att föreningsliv och att ta del av andras erfarenheter bidrar till ett bra liv.

Auktoriserade hälsorådgivaren Sonny Johansson hade en uppskattad presentation av hjälpmedel för personer med osteoporos för att bland annat undvika fall och frakturer.

Styrelsen hade en skärmutställning och informationsmaterial om föreningen och förbundet. Det var strykande åtgång av allt material.

Läs hela referatet från Norrbotten.

STOCKHOLM
Förbundets ordförande Mai Bergström och Katarina Burton, ledamot i Stockholms osteoporosförening, var inbjudna av specialistläkare osteoporos Hans Jutberger och Anna Ericsson, sjuksköterska och osteoporoskoordinator, till Norrtäljes osteoporosmottagning för att uppmärksamma osteoporosdagen.

Det var en fantastiskt givande dag i Norrtälje, där fungerar verkligen Socialstyrelsens riktlinjer. Här finns duktiga och kunniga medarbetare i form av läkare, sjuksköterskor/koordinatorer och fysioterapeut, som alla är engagerade i ”Frakturkedjan” med en bra kontakt med primärvården.

Där missar man ingen med misstänkt osteoporos.

Läs hela referatet från Stockholm.

VÄRMLAND
Eftermiddagen inleddes med att ordförande Ann-Britt Sandberg hälsade alla 85 osteoporosintresserade varmt välkomna med en tillbakablick från år 2000, då föreningen fick en interimsstyrelse för att sen konstitueras år 2002.

Då startades också upp en osteoporosskola i primärvården. Mycket positivt har hänt under åren och vår frakturkedja som startade 2016 rullar på.

Vår tidning OsteoporosNytt hamnade i besökarnas händer. Vår lokaltidning Wermlands-Tidningen gjorde ett intressant och fint helsidesreportage om osteoporos där en av våra medlemmar intervjuades.

Läs hela referatet från Värmland.

VÄSTRA GÖTALAND
Tema för dagen var “Hur förhindrar vi benbrott?” med föreläsningar av Osteoporosskolans team vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndals sjukhus.

Fysioterapeut Margareta Bäckström Svensson inledde med att tala om betydelsen av att begränsa stillasittande. Vi fick veta att styrka och balans är viktigt för skelettet, och exempel på övningar för att stärka benstommen gavs.

Därefter gav arbetsterapeut Gunilla Hultin oss många goda exempel på ergonomi i vardagen.

Överläkare Christina Sjöberg höll en lärorik föreläsning om läkemedel vid osteoporos. Mötet avslutades med en späckad frågestund med svar, där merparten av frågorna hade skickats in från medlemmarna i förväg.

Dagen uppmärksammades också i Skövde. Där informerade Osteoporosmottagningens medarbetare om osteoporos i entréhallen på SkaS i Skövde där besökare haft möjlighet att prata med osteoporosläkare och frakturkoordinatorer (sjuksköterskor).

Läs hela referatet från Västra Götaland.

VÄSTERBOTTEN
Osteoporosföreningen Västerbotten stod värd för tre arrangemang, två i Umeå och ett i Skellefteå.

Redan före lunch kunde intresserade i Umeå antingen digitalt eller på plats på Seniortorget, en av Umeås mötesplatser för äldre, lära sig mer om osteoporos. Föreläsare var föreningens ordförande Clas Göran Axelsson, som bland annat betonade vikten av rörelse för att stärka skelettet.

Efter lunch välkomnade föreningens ordförande ett 100-tal personer som kommit till Tegs församlingsgård för att ta del av tre föreläsningar, som belyste osteoporos ur olika perspektiv.

Ett 50-tal intresserade hade tagit plats i aulan på Skellefteå lasarett. Johannes Norberg, överläkare och geriatriker, berättade därefter om sjukdomens orsaker, utredning och tillgänglig behandling. Alltför få behandlas, men införandet av frakturkedjor sedan något år, fångar nu bättre än tidigare upp patienter med osteoporos, vilket dock medfört längre köer till bentäthetsmätning.

Mötet resulterade i att en lokal grupp med koppling till Osteoporosföreningen i Västerbotten är under bildande i Skellefteå!

Läs hela referatet från Västerbotten.

VÄSTMANLAND
Överläkare Ulrika Stenmark Gatti, medicinkliniken, Västmanlands Sjukhus, berättade om hur osteoporosvården fungerat sedan de nationella riktlinjerna infördes från 1 oktober 2022. Hon berättade om frakturkoordinatorerna och det samlade vårdförloppet. Vi fick även ta del av lite statistik, bland annat att det varit en fördubbling av antalet DXA-mätningar det senaste året. Äntligen börjar en förändring märkas ute i primärvården med ökad kunskap och medvetenhet. Ett femtiotal medlemmar och andra intresserade lyssnade till en intressant föreläsning där det också gavs tillfälle för frågor.

Läs hela referatet från Västmanland.

 

 

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.