Internationella osteoporosdagen 20 oktober uppmärksammades i Västerbotten

Osteoporosföreningen i Västerbotten bjöd under dagen in medlemmar och allmänhet till träffar i Umeå och Skellefteå för att belysa folksjukdomen osteoporos ur medicinskt,
ortopediskt och- näringsperspektiv.

Clas Göran Axelsson, ordf. i aktion

Redan på förmiddagen gav Osteoporosföreningens ordförande Clas Göran Axelsson en föreläsning om osteoporos på Seniortorget i Umeå, som
man även kunde ta del av digitalt. God uppslutning på plats och via internet. På eftermiddagen i Tegs församlingsgård i Umeå, hade ett 100-tal åhörare samlats för att lyssna
till en medicinares, en ortopeds och en dietists syn på osteoporos. Clas Göran Axelsson hälsade alla välkomna och berättade kort om föreningen.

Anna Ramnemark föreläste och svarade på frågor i Umeå.

Därefter inledde överläkare Anna Ramnemark, Medicincentrum, Norrlands universitetssjukhus (NUS), med att berätta om sjukdomen osteoporos och risken att drabbas av en benskörhetsfraktur, samt vad man kan göra för att förhindra nya frakturer. Förutom behandling med läkemedel betonades vikten av allsidig träning. Särskilt belystes kotfrakturer som tyvärr ofta missas av sjukvården, men där tidigt insatta läkemedel har mycket god effekt och kan minska risken med upp till 70 % att drabbas av nya ryggfrakturer.

Mats Lundmark, överläkare i ortopedi

Efter en bensträckare fortsatte överläkare Mats Lundmark, Ortopedkliniken NUS, med att informera om de utmaningar en ortoped står inför när en patient med osteoporos kommer till akuten med fraktur. Beroende på vilket ben som har brutits och hur frakturen ser ut, finns det olika tekniker att behandla. Alltifrån gips till spikar, plattor och ledproteser. Svårigheterna att skruva i ett osteoporotiskt ben belystes. Även läkningstiden kan påverkas av osteoporos. Risken att drabbas av infektion i samband med ortopedisk kirurgi, oavsett bentäthet, är inte stor men måste bevakas under frakturens hela läkningstid.

David Jonsson, adjunkt, kostspecialist

I pausen därefter bjöds på kaffe och smörgås. Vederkvickta av detta kunde sedan adjunkt David Jonsson från Institutionen för kost- och måltidsvetenskap, Umeå universitet, fortsätta med att berätta om kostens inverkan på osteoporos. Förutom exempel på livsmedel med höga nivåer av kalcium och D-vitamin belystes det åldersrelaterade försämrade upptaget av dessa ämnen i tarmen. Vikten av att bibehålla en god energibalans hos äldre poängterades speciellt. Ett otillräckligt intag av proteiner påverkar såväl skelett som muskulatur negativt.

Inför ett 50-tal åhörare i aulan på Skellefteå lasarett, inledde Mats Pelo från Osteoporosföreningen i Västerbotten med att berätta om föreningens arbete.

Johannes Norberg, överläkare och geriatriker

Därefter gav överläkare Johannes Norberg, Medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå lasarett, en översikt om osteoporossjukdomens orsaker, utredning och behandling samt förekomst i Västerbotten. Under 2022 inträffade 1821 frakturer i Västerbotten orsakade av benskörhet. Denna siffra är sannolikt för låg då man vet att de flesta ryggfrakturer missas av sjukvården, men även av patienten, då inte alla ryggfrakturer ger symtom. Av alla med benskörhetsfraktur är det bara 22 % som får behandling med läkemedel. Vikten av att fånga upp patienter med osteoporos beskrevs utifrån projektet med att införa frakturkedjor som i Västerbotten startades förra hösten. Detta har redan medfört ett stort inflöde av remisser till bentäthetsmätning. Efter en frågestund bjöds deltagarna på kaffe och smörgås.

Förutom ett stort antal åhörare i länet anmälde sig flera som nya medlemmar! Glädjande var även intresset i Skellefteå att bilda en lokal grupp kopplad till Osteoporosföreningen i Västerbotten.

Clas Göran Axelsson
Ordförande Osteoporosföreningen Västerbotten

Foton: M Axelsson, E Lycksell och M Pelo

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.