Projektet Osteoporoskollen syftar till att hitta fler med osteoporos och behandla dem tidigare. För att färre personer ska drabbas av frakturer.


Detta är en förkortad version av en text om Osteoporoskollen som finns med i OsteoporosNytt nr 2 2023. 


Redan innan pandemin hade Region Skåne identifierat flaskhalsar som bromsade upp osteoporosvården. Några av dem var att det finns för få DXA-maskiner, och att det tar för lång tid att tolka och få resultatet tillsammans med behandlingsrekommendationer från undersökningen.

Ett större innovationsprojekt initierades, kallat Osteoporoskollen, och handlar om att förebygga osteoporosrelaterade frakturer.

– Vi har över 58 000 vårddygn i Skåne på grund av osteoporosrelaterade frakturer. Med en allt mer åldrande befolkning och brist på personal måste vi bli bättre på att förebygga, så att färre personer bryter sig. Det här är vårdens stora utmaning.

Det säger Patrik Göransson. Han är psykolog som tidigare arbetat med cancerrehabilitering och införandet av SVF, standardiserade vårdförlopp. Där var ingångsvinkeln att komma igång tidigt med undersökningar och behandlingar, för att rädda liv och begränsa funktionsnedsättning och lidande.

Patrik Göransson är projektägare för Osteoporoskollen och Patient okänd.

Med den inställningen tog han sig an det redan påbörjade projektet Osteoporoskollen, där Patient okänd är ett delprojekt. Det syftar till att hitta och synliggöra personer i riskzonen för osteoporos, och att synliggöra den kostnad det innebär att inte hitta och behandla dessa i tid.

– Jag satte mig in i Socialstyrelsens riktlinjer för osteoporosvård från 2021 och insåg att stort fokus ligger på frakturkedjan. Men där fångar vi bara upp cirka 25 procent av patienterna som drabbas av fraktur trots många år av implementeringsarbete, säger Patrik Göransson, som idag är verksamhetsutvecklare och projektledare för Osteoporoskollen.

Han tänkte att det måste vara bättre att fånga upp dem tidigare, så att de inte bryter sig. Han fick med sig verksamhetschefer och politiker och skrev om projektplanen.

Christina Svärd är ordförande i Osteoporosföreningen Skåne. Hon var med i projektgruppen som patientrepresentant.

Christina Svärd är ordförande i Osteoporosföreningen Skåne.

– Det var självklart att tacka ja när jag blev tillfrågad. Jag har själv gått osteoporosskolan på Ängelholms sjukhus, och vet hur bra det fungerar där. Det är så viktigt med en bättre osteoporosvård, och det här projektet hoppas jag verkligen kommer bidra till det.

Nu har ansvariga politiker i Skåne fått rapporten och förslag på åtgärder från Patrik Göransson och de andra i projektet.

– Jag hoppas att vi i år kommer kunna införa vissa saker i praktiken. Det är till exempel redan beslutat att införa den uppsökande verksamheten i den akuta vården och på vissa kliniker, säger Patrik Göransson.

Några extra pengar i någon större omfattning räknar han inte med på lång sikt. Förändringarna måste sannolikt göras inom befintlig budget. Patrik Göransson menar att vården har resurser till detta.

– Vi lägger tre miljarder kronor per år på osteoporosvård, och har mer än 58 000 vårddygn för osteoporosrelaterade frakturer. Om vi har modet och tar en tiondel av de pengarna och satsar på att bygga upp detta, kommer vi kunna ha färre som får frakturer och färre vårddygn. Det är att plocka de lågt hängande frukterna, säger Patrik Göransson.

FAKTA

Nedan hittar du hela projektrapporten från Osteoporoskollen.

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.