Nyligen höll Västerbottens Osteoporosförening sitt första årsmöte efter några års uppehåll. Mötet ägde rum i Tegs församlingsgård och samlade en stor skara som var intresserad av att få information om en av de vanligaste folksjukdomarna, nämligen benskörhet eller osteoporos som sjukdomen heter på fackspråk.

Föreningen är en lokal del av Osteoporosförbundet som är en nationell organisation som verkar för att såväl allmänhet som beslutsfattare och vårdgivare får kunskap om sjukdomen och om vilken behandling som finns att få för dem som är drabbade. Förbundets kanslichef Pia Elmgren inledde med information om Osteoporosförbundet och dess verksamhet. Hon utsågs även till mötesordförande under valet av ny styrelse.

Den nya styrelsen presenterades och deltagarna fick möjlighet att lämna förslag på vilken verksamhet som de önskar att föreningen ska arbeta med. Alla fick också en förfrågan om att bli medlemmar i föreningen, vilket resulterade i ett flertal nya intresserade.

Efter en paus med välsmakande smörgåsar till kaffet följde en föreläsning om osteoporos. Överläkaren vid Geriatriskt centrum på NUS, Monika Berggren (bilden ovan), berättade om denna sjukdom som drabbar varannan kvinna och var fjärde man. Deltagarna fick kunskap om bakomliggande orsaker till sjukdomen och hur man med hjälp av så kallad DXA-mätning kan fastställa om en person är drabbad av osteoporos. Sjukdomen är annars en tyst sjukdom, det vill säga den märks inte förrän man drabbas av till exempel en fraktur.

Monika Berggren redogjorde även för de olika behandlingsmöjligheter som finns sedan en tid tillbaka. Genom läkemedelsbehandling kan man bromsa det skadliga nedbrytandet av skelettet och förhindra ett svårt lidande som sjukdomen kan orsaka. Hon berättade även att Region Västerbotten nyligen har startat en så kallad frakturkedja genom vilken man på ett strukturerat sätt ska fånga upp de patienter som är i behov av behandling. Detta kommer att bli en rutin som tillämpas så snart någon som är över 50 år får en fraktur i samband med fallolycka.

Efter föreläsningen fanns möjlighet att ställa frågor till Monika Berggren, vilket flera av deltagarna utnyttjade.

Text och foto
Mats Pelo
Osteoporosföreningen i Västerbottens län

Nämen hej!
Kul att du kom hit.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev, som kommer varje fredag eftermiddag.
Du får alla nyheter och inlägg som publiceras här på sidan.

Vi spammar inte! Läs vår integritetspolicy för mer info.

Om något inte fungerar när du försöker prenumerera - hör av dig här så hjälper vi dig.